Human scale law blogt voor OR Select

Voor OR Select, de online vakinformatieservice van Performa Uitgeverij BV over de praktijk van medezeggenschap in organisaties bedoeld voor ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, pvt’s en ambtelijk secretarissen, zal ik in een serie van blogs de wettelijke en bovenwettelijke rechten en acties van de ondernemingsraad belichten.


Enquêterecht OR

De eerste blog gaat over het bovenwettelijke enquêterecht van de ondernemingsraad. Aan de hand van het juridische geschil bij energiebedrijf Eneco tussen de COR, het bestuur en in het bijzonder de commissarissen bespreek ik de ins & outs van het enquêterecht van de OR.#orselect #medezeggenschap

7 weergaven0 opmerkingen